Algemene voorwaarden

 1. Inschrijven
  Inschrijving via het aanmeldingsformulier is verplicht. De aanmelding wordt pas definitief verwerkt nadat het inschrijfgeld is ontvangen.
 2. Betalingen
  Actuele tarieven voor de zwemlessen zijn te vinden op de website. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar herzien.
  Tarieven voor het verzorgen van overige trainingen zijn variabel; dit is maatwerk en wordt in overleg vastgesteld.
 3. De betaling dient binnen de gestelde termijn overgemaakt te worden naar rekeningnummer NL25KNAB0257207953 t.n.v. MiSa Sports, o.v.v. het factuurnummer.
  De maandelijkse betaling van de zwemlessen kunnen worden overgemaakt via de betaallink in de omgeving van Zwemscore.
 4. Beëindiging deelname zwemlessen
  Indien er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan binnen de gestelde termijn, kan MiSa Sports overgaan tot beëindiging van deelname aan de zwemlessen en/of het uitsluiten voor het diplomazwemmen.
 5. Indien er wordt overgegaan tot beëindiging van deelname aan de zwemlessen, heeft u geen recht op restitutie van reeds betaald lesgeld. 
 6. Afwezigheid bij zwemlessen
  Wanneer uw kind de les niet kan volgen dient u dit voorafgaand aan de les door te geven, door uw kind af te melden in de persoonlijke omgeving van Zwemscore. Bij incidentele afwezigheid of ziekte ontvangt u geen inhaalles tegoed (of vindt er geen verrekening plaats van lesgeld). Bij langdurige ziekte kunnen er inhaallessen tegoed worden gegeven/kan het lesgeld verrekend worden, indien er een doktersverklaring overlegd wordt. In overleg kunnen we dan kijken wanneer de zwemlessen weer hervat kunnen worden.
 7. Annulering van zwemlessen
  Wanneer er vanuit MiSa Sports een zwemles wordt afgezegd, door bijv. ziekte of een bijzondere situatie in het zwembad, krijgt u hiervoor een inhaalles tegoed. Indien u hier geen gebruik van wilt maken, vindt er een verrekening plaats met het maandbedrag, aan het einde van de maand. U dient dit dezelfde maand als de geannuleerde les kenbaar te maken via de email: info@misasports.nl.
 8. Veiligheid
  Zowel fysieke als sociale veiligheid is van groot belang binnen de zwemlessen. Bij het invullen van het aanmeldformulier dient u eventuele fysieke/mentale beperkingen te vermelden, zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de zwemlessen. Voor niet gemelde risico’s kan MiSa Sports niet aansprakelijk gesteld worden.
 9. Huisregels
  MiSa Sports is te gast bij Bubbels. Zowel de kinderen, de begeleidende ouders/verzorgers als ikzelf dienen netjes en verantwoord met de accommodatie en de materialen om te gaan. Voorbeelden: materialen terugzetten waar ze vandaan komen, kleedkamers netjes achterlaten (eigendommen meenemen en eventuele afval in een vuilnisbak doen) en geen overlast bezorgen voor andere bezoekers van Bij Bubbels.
  Indien u niet netjes en verantwoord met de accommodatie omgaat, wordt u hierop aangesproken ter verbetering. Indien verbetering uitblijft, kunnen de zwemlessen worden stopgezet.
 10. Jaarrooster zwemlessen
  Er wordt lesgegeven volgens een regulier jaarrooster, die te vinden is op de website. Het maandbedrag is elke maand gelijk en het jaarrooster is leidend bij de doorgang van de zwemlessen.
  Tijdens een aantal schoolvakanties gaan de zwemlessen gewoon door. Tijdens de zomervakantie gaan de zwemlessen gedeeltelijk door. Op bijzondere data (zoals wettelijke feestdagen) gaan de lessen niet door. Al deze bijzondere data staan op het jaarrooster vermeld.
 11. Opzegging
  Eventuele opzegging dient schriftelijk (per email of contactformulier) ingediend te worden. De opzegtermijn is één maand.
 12. Aansprakelijkheid
  MiSa Sports kan niet aansprakelijk gesteld worden als de lessen niet door kunnen gaan in een situatie van overmacht (bijv. ziekte, brand of schade aan de leslocatie).
 13. Klachten
  Als u niet tevreden bent, kunt u dit kenbaar maken na afloop van de les. Indien dit niet mogelijk is kunt u uw klacht ook indienen door het contactformulier op de website in te vullen, of door een email te sturen naar info@misaports.nl.
  Tevens vindt u op de website meer informatie over een landelijk meldpunt voor het (anoniem) melden van klachten t.a.v. de zwemlessen.